Wie zijn wij?

Hoe het begon.

OCKB is ontstaan uit het creatieve, actieve en gepassioneerde brein van 6 vrienden uit Klein Brabant.  Het begon met “cafépraat” en ging over in de organisatie van een eerste rit tijdens de lente van 2016.  We rekenden op 25 deelnemers, het werden er 120.  En zo werd het voor ons duidelijk dat er behoefte was aan een oldtimer club in onze regio.  Vele vergaderingen later was OCKB vzw een feit en ondertussen tellen we meer dan 140 leden.

Frank: voorzitter, routemaster 1, vraagbaak
Geert: secretaris, routecontroleur, organisator
Johan: bestuur, sponsormaster, vat vol kennis
Alexander: bestuur, routecontroleur, facebookbeheerder
Bert: bestuur, routemaster 2, denker, rustmoment
Bart: penningmeester, woordvoerder, websitebeheerder

Onze visie.

Iedereen uit de ruime omgeving van Klein-Brabant die een oude wagen en schone manieren heeft, kan lid worden van Oldtimer Club Klein-Brabant.

Een oude wagen betekent dat deze minstens dertig (30) jaar oud moet zijn, het merk of model speelt geen rol. We beperken ons enkel tot auto’s. Dit wegens organisatorische redenen.

Met schone manieren doelen wij op het goede sociaal contact en de vriendschappelijke, ongedwongen en respectvolle manier van omgaan met mekaar, zonder dat er reglementen aan te pas hoeven te komen.  Er moet al te veel volgens regeltjes.

Bij de stichting van de club is van meet af aan gesteld dat politiek of godsdienst geen rol mag spelen, evenmin sociale rang of stand.

Onze club bestaat uit zes bestuursleden,  OCKB moet geen grote professioneel uitgebouwde vereniging worden, tijd en middelen zijn ons immers zeer beperkt. Het gaat om de oldtimer passie met andere liefhebbers te kunnen beleven en delen.

Om de groep niet te groot te maken beperken we ons tot  mensen die woonachtig zijn in de ruime omgeving van Klein-Brabant.